WUFFDA Logo

Ovaj se radni materijal može koristiti u nastavi i istraživanju. Naznačene hranidbene potrebe predstavljaju grubi orijentir. Hranidbena vrijednost pojedinih krmiva navedena u tablicama nije reprezentativna za krmiva koja Vi koristite!

Program se sastoji od 7 stranica: krmiva, hranidbena vrijednost, formuliranje, specifikacija, miješanje i grafikoni. Upute o korištenju imaju šest odjeljaka: definiranje, formuliranje, rezultati, poravnavanje, dodatne informacije, zahvale i kontakti. Za rad je potreban program Excel7/97 ili neka novija verzija.

Definiranje: Postavljanje problema WUFFDA-i

Osnovni i najznačajniji dio ovog radnog materijala je stranica «Krmiva» koja sadrži matrice krmiva/hranjiva. Vrh stranice «Krmiva» sadrži aktivne sastojnice matrixa koje se koriste u formuliranju smjese. Donji dio stranice «hranjiva» sadrži spremljene sastavnice matrixa.

Da bi se krmiva iz spremljene sastavnice matrixa uključila u aktivnu ili radnu formulaciju, treba ih kopirati u «spremljenoj» i prebaciti u «aktivnu» matricu.

Odaberite stranicu – tablicu "krmiva" koja se nalazi na dnu radnog materijala u Excelu. Odaberite krmiva koja želite koristiti iz spremljene sastavnice matrixa pri čemu je važno označiti kompletne podatke. Zatim je potrebno kopirati i prenijeti podatke o krmivima u odjeljak aktivne sastojnice matrixa koji može sadržavati do 25 krmiva. Potrebno je izbrisati svako krmivo koje se neće koristiti u formulaciji smjese. Na stranicu je potrebno upisati minimume i maksimume krmiva koji se se automatski preslikaju u stranicu za formuliranje.

Popis hranidbenih potreba za različite klase životinja se nalazi na stranici «hranidbena vrijednost». Zahtjevi za hranidbenim potrebama se mogu kopirati u polja označena «trenutna specifikacija» ili se može kreirati novi set hranidbenih potreba.

Odaberite stranicu – tablicu «hranjiva» Ova stranica sadrži odjeljak trenutne specifikacije na lijevom dijelu i hranidbene potrebe na desnom dijelu. Najprije odaberite hranidbene potrebe zajedno s naslovom, a zatim ih kopirajte i prebacite  u odjeljak trenutne specifikacije. Na ovu je stranicu  potrebno upisati minimalne i maksimalne količine hranjiva koji će se automatski prebaciti na stranicu za formuliranje.

Formuliranje: Rješenje postavljenog problema

Odaberite stranicu – tablicu «Formuliranje» Označite stanice «količine» u odjeljku za formuliranje smjesa i izbrišite ih. Unesite naziv Vaše formulacije u otvoreni odjeljak.

A.  Jednostavna metoda

Unesite procjenu količina za svako krmivo u stupac za količine. Važno je provjeriti da ukupan zbir iznosi 100. Provjerite tablicu hranidbene vrijednosti smjese na desnom dijelu stranice. Uočiti ćete ako su neka hranjiva koja će životinja tom formulacijom dobiti označena crvenom bojom i podebljana. To je upozorenje da ne zadovoljavaju minimalne potrebe životinje. Izvršite korekciju količina krmiva i ponovo provjerite sastav smjese u tablici desno. Ponavljajte ovaj postupak sve dok ne dobijete zadovoljavajuću hranidbenu vrijednost.

Nadalje možete modificirati količine u cilju smanjenja troškova koštanja po toni hrane uz istovremeno održavanje hranidbene vrijednosti hrane.

Grafikoni (na stranici «Grafikoni») također mogu biti korisni kako bi se vizuelno utvrdilo da li je sastavljena smjesa adekvatna: najniži % predstavlja prvi hranidbeni limit koji ima utjecaj na proizvodne rezultate.

B.  Sastavljanje radi smanjenja troškova

Excel ima izvrsnu mogućnost linearnog programiranja. Prije početka treba provjeriti da li je instaliran «Solver». Iz «menia» odaberite «Tools» i potražite «Solver» opciju. Ukoliko je nemate, odaberite «Add-Ins» iz istog «menia» i provjerite «Solver box». Za instaliranje ove opcije, možda ćete trebati  disk za  Excel/Office. Uklonite zaštitu sa stranice ("Tools", 'Protection'). Nakon instalacije «Solvera» nastavite kako slijedi:

Radni materijal WUFFDA prikazuje minimume i maksimume specificirane za svako krmivo i hranjivu tvar. Za iznalaženje najniže cijene koštanja iz specifikacija unesenih na stranice krmiva i hranjiva, jednostavno kliknite na meni «Tools» , zatim odaberite Solver i kliknite na tipku «Solve». Ako je problem unesen valjano, na ekranu će se pojaviti dijalog «Solver rezultati» sa opaskom «Solver ima rješenje». Pritisnite tipku OK i rješenje će se pojaviti na stranici za formuliranje.

Iz «Solver Results» dijaloga se mogu dobiti ograničavajuća izvješća. Ukoliko se ne dobije rješenje problema potrebito je preispitati način na koji je problem opisan. Ova je vrsta izvješća korisna jer daje promjene cijena u slučaju uključenja ili isključenja pojedinih krmiva.

Opaska:  Prije početka korištenja Solvera potrebno je vrijednosti u stupcu «količina» u odjeljku za formulaciju smjesa vratiti na nulu. Treba izbrisati dodatne stranice izvješća prije njegova spremanja ili koristiti opciju «Save as» i preimenovati izmijenjeni materijal.

Rezultati

Formulirana smjesa je dobro opisana u tablici «Hranidbeni sastav» na stranici za formuliranje. Druga perspektiva formuliranja se može vidjeti u dva grafikona na stranici «Grafikoni». Oni predstavljaju sadržaj hranjiva u formuliranoj hrani u postocima u odnosu na hranidbene potrebe. Stranica «Specifikacija hrane» je sažetak odjeljka «Formuliranje» formatiranog za ispis stranice 8.5 x 11''.

Miješanje

Stranica «Miješanje» daje smjernice koje se koriste kod same pripreme hrane. Također je formatirana za ispis na 8.5 x 11" stranici.  Nakon svakog formuliranja, korisnik treba pritisnuti "Ctrl" i "m" tipke zajedno radi prebacivanja podataka iz odjeljka formuliranja u odjeljak za miješanje te njihova sortiranja. Korisnik unosi količine pojedinih komponenti koje će se miješati u «količine za miješanje» te mjerne jedinice koje koristi (grami, kilogrami..itd) nakon čega se izračunavaju količine svakog pojedinog krmiva.

Precizno podešavanje ekrana

Primijenite 'Zoom' za svaki dio kako biste mogli normalno pregledati stranicu.

Npr. dobra je opcija podešavanje pregled "UNEform" stranice da pokaže 26 redova, "Hranjiva " da pokaže 30 redova i "Krmiva" da pokaže cijelu širinu stranice aktivnog odjeljka s krmivima. Optimalno podešavanje varira s veličinom ekrana itd. Boje su jasno vidljive na podešenosti od 32 bita ali ako Vaše računalo može pokazati samo 256 boja ili manje rezultati su loši.

Dodatne informacije

Ova je stranica kreirana prvenstveno u cilju istraživanja, pa je prema tome popis hranjiva i krmiva  opsežan. Ona se međutim mogu modificirati i dodavati.

Korisnici bi trebali uključivati što novije cijene, te modificirati tablicu krmiva i tablicu hranidbenih potreba unosom preciznijih podataka.  Osnovna je stranica obično zaštićena radi sprječavanja slučajnih modificiranja formula i podataka. Ona međutim nije zaštićena lozinkom te napredniji korisnici mogu istražiti mogućnosti promjena i poboljšanja.

Molim Vas da mi se obratite ukoliko imate komentare, sugestije, a osobito ako pronađete bilo koju grešku u programu.

Zahvale

U ovom su radnom materijalu korišteni sljedeći izvori podataka:

NRC, 1994. Nutrients Requirements of Poultry. National Research Council, National Academy Press.  Washington, D.C.

WUFFDA.doc
WUFFDA.ppt
WUFFDA.xls

Kontakti

Evan Thomson
Senior Technical Officer
Animal Science
School of Rural Science and Natural Resource
University of New England
Armidale  NSW 2350
Australia
Ph: +61 02 6773 3024
Fax: +61 02 6773 3275
Email: ethomson@metz.une.edu.au

Gene M. Pesti
Professor
Department of Poultry Science
University of Georgia
Athens, GA 30602-2772
USA
706/542-1351 (Voice)
706/542-1827 (FAX)
Email: gpesti@uga.edu