WUFFDA Logo

BAŞLIK SAYFASI
WUFFDA Türkçe Versiyonu

WUFFDA, En düşük maliyetli yem formulasyonu.

Kullanabilmek için bilgisayarınızda Microsoft Excel olması gerekir.

WUFFDA.Doc, programı nasıl kullanacağınızı açıklar, Microsoft Word gerektirir.

URFFDA.PPT, programı nasıl kullanacağınızı gösterir, Microsoft Power Point gerektirir.

Aşağıdaki dosyaları tıklayarak bilgisayarınıza yükleyiniz.

WUFFDA

Burayı tıklayarak WUFFDA dosyalarını bilgisayarınıza yükleyiniz.

Tüy Unu

Kompozisyonu
Sindirilebilirliği
Genç Sığırlar için
Genç Sığırlar için sindirilebilirlik
Ergin Sığırlar için
Ergin Sığırlar için sindirilebilirlik
Domuzlar için
Balıklar için
Kanatlılar için
Koyun ve Kuzular için

Kanatlı Yan Ürün Unu

Kompozisyonu
Genç Sığırlar için
ErginSığırlar için
Koyun ve Kuzular için
Domuzlar için
Balıklar için
Balıklar için sindirilebilirlik
Kanatlılar için

Kanatlı Yağı
Kompozisyonu
Domuzlar için
Balıklar için
Kanatlılar için

Kuluçkahane Artıkları
Kompozisyonu
Kanatlılar için

Tavuk Unu
Kompozisyonu
Kanatlılar için

Kanatlı Ürünleri

AFCO Resmi Tanımlar [1] Sayfa#
Kanatlı Yan Ürünleri: Kesilmiş kanatlıların baş, ayak ve dışkısı temizlenmiş barsak gibi rendering işlemi görmemiş temiz kanatlı parçalarını eser düzeyler dışında başka zararlı madde içermeyecek şekilde elde edilen ürünlerdir. Şayet ürün kendi türüne ait bir isim taşıyorsa, ürün ismi onunla ilgili olmalıdır (Öneri 1963, 1964 benimsendi, 2000 tashih edildi).
IFN 5-00-800 Poultry by-product fresh
232
Kanatlı: bütün kanatlı karkası veya parçalarından elde edilen temiz, kemikli veya kemiksiz et parçaları ile deriden oluşur. Bu karışıma tüyler, baş, ayaklar ve bağırsaklar girmez. Hayvan yemlerinde kullanmak için faydalıdır. Şayet ürün kendi türüne ait bir isim taşıyorsa ürün ismi onunla ilgili olmalıdır (Öneri 1978, 1979 benimsendi, 1995 tasdik , 1997 tashih). 232
Hidrolize Kanatlı Yan Ürünleri Agregatı: kesilmiş kanatlı, temiz ve dekompoze, baş, ayaklar, embriyo gelişmemiş yumurta artıkları, bağırsaklar, tüyler ve kan gibi artıklardan oluşan ürünlerin hidrolize edilmiş, ısıl işlem görmüş veya her ikisi birlikte olarak işlem görmüş ürünler. Parçaların bir kısmı imalat süreçleri gereği fermente olmuş olabilirler. Bu ürün hayvanlar için yem olabilecek şekilde ve ısıtma (100 °C’ de 30 dakika süreyle kaynatma veya eşdeğeri düzeyde karıştırma) gibi işlemlerden geçmiş olmalı. Asitle muamele görmüşse, daha sonra nötralize edilmiş olmalı. Şayet ürün kendi türüne ait bir isim taşıyorsa ürün ismi onunla ilgili olmalıdır (Öneri 1978, 1980 benimsendi, 1995 tashih , 1997 benimsendi). 233
Kanatlı Yan Ürün Unu: Kesilen kanatlıların temizlenmiş boyun, ayak, embriyosu gelişmemiş yumurta artıkları, ile tüy hariç bağırsakların öğütülmüş ve rendering işleminden geçirilmiş halinden oluşur. Etiketi, minimum ham protein, minimum ham yağ, maksimum ham sellüloz, minimum fosfor (P) ve minimum ve maksimum kalsiyum (Ca) değerlerini içermelidir. Kalsiyum (Ca) düzeyi içerdiği fosfor (P) düzeyinin 2.2 katını geçmemelidir. Şayet ürün kendi türüne ait bir isim taşıyorsa ürün ismi onunla ilgili olmalıdır (Öneri 1985, 1990 benimsendi, 2000 tashih).
IFN 5-03-798 Poultry by-product meal rendered.
229
Hidrolize Kanatlı Tüyleri: Kesilen kanatlılardan basınç altında temiz, dekompoze olmamış ve herhangi bir katkı içermeyen veya hızlandırıcı olmadan işlenen tüylerdir. Tüy unundaki protein içeriğinin en az %75’inin pepsin sindirilebilirliği metoduna göre sindirilebilir olması gerekir (Öneri 1961, 1965 benimsendi).
IFN 5-03-795 Poultry feathers meal hydrolyzed
230
Kanatlı Kuluçkahane Yan Ürünü: Pişirilmiş, öğütülmüş ve yağının bir kısmı alınmış veya alınmamış olan yumurta kabukları, dölsüz yumurta ve ölmüş embriyoları ile ayıklanmış kötü civcivlerin karışımından oluşan bir üründür (1957 benimsendi).
IFN 5-03-796 Poultry hatchery by-product meal
230
Kurutulmuş Kanatlı Altlığı: Ticari tavuk kümeslerindeki altlık ile gübrenin karışımı olup nem oranı %15’i geçmeyen kurutulmuş bir üründür. Protein değerinin %18’den az, ham selülozun %252’den, kül oranının %20 ve tüy oranının da %5’ten fazla olmaması gerekir (1982 benimsendi).
IFN 5-05-587 Poultry manure and litter dehydrated
305
Kanatlı Unu: Kanatlıların karkaslarından elde edilen tüy, baş, ayak ve bağırsak hariç kemikli veya kemiksiz et ve derisinden oluşan kuru kesimhane rendering ürünüdür. Hayvan yemlerinde kullanmak için uygundur. Şayet ürün kendi türüne ait bir isim taşıyorsa ürün ismi onunla ilgili olmalıdır (Öneri 1988, 1992 benimsendi). 234
Kurutulmuş Kanatlı Gübresi: Termal yolla kurutularak nemi %15’in altına düşürülen tavuk gübresidir. %18’den az ham protein, %15’ten fazla ham selüloz, %30’dan fazla kül ve %1’den fazla tüy içermemesi gerekir (1982 benimsendi). 305
Kurutulmuş Kanatlı Gübresi, NPN’si Ekstrakte Edilmiş: Gübresindeki NPN’ si üre veya ürik asit olarak alınmış, nem oranı kurutmayla %15’e düşürülmüş, ham protein değeri %11’den az olmayan ve ham selüloz değeri %15’ten fazla, külü %30’dan ve tüy oranı %1’den fazla olmayan bir üründür.
IFN 4-070255 Poultry manure non-protein nitrogen extracted dehydrated
305
Yumurta Kabuğu Unu: Yumurta kırma fabrikalarında kurutucu aracılığıyla sıcaklığı 78 °C’ ye kadar çıkarılan ve kurutulan yumurta kabuğu, membranların ve diğer yumurta artıklarından oluşan bir üründür. Protein ve kalsiyum değerlerine göre sınıflandırılması gerekir (Öneri 1975, 1982 benimsendi). 233
Yumurta Ürünleri: Yumurta tasnifçileri, yumurta kırıcıları veya kuluçka operasyonlarında kurutulan, sıvı ve donmuş olarak kullanılan ürünlerdir. Amerikan Tarım Bakanlığı talimatlarına göre yumurta ürünleri olarak tanımlanmıştır (7 FCR, Pant, 59). Bu tür ürünlerin kabuk içermemesi ve yabancı maddelerin eser miktarda ve kül oranında %6’dan fazla olmaması gerekir (Öneri 1991, 1996 benimsendi). 234
Hidrolize Bütün Kanatlı: Ölü, ayıklanmış, dekompoze olmayan, tüy, baş, ayak, bağırsaklar, ölü embriyolar, kan ve karkasın diğer parçalarından oluşan kanatlı karkaslarının hidrolizi ile elde edilen bir üründür. Ürün kompozisyonunun bütün halindeki kanatlı kompozisyonu ile uyumlu olması ve sadece bağırsak, kan ve tüylerden oluşmaması gerekir. Bu ürünün hayvan yemi olacak şekilde işlenmesi ve ısıtılması (100 °C’ de 30 dakika, kaynatma veya 140 °C’ de, 40 atü basınç altında 30 saniye süreyle ekstrüzyondan geçirilmesi) ve karıştırılması (buharla pişirme ekipmanları hariç) gerekir. İşleme sırasında asit veya alkali ile muamele edilmişse daha sonra nötralize edilmelidir. Şayet ürün kendi türüne ait bir isim taşıyorsa ürün ismi onunla ilgili olmalıdır (Öneri 1995, 1997 benimsendi, 2000 tashih edildi). 235
Hayvan (Kanatlı) Yağı: Memeli veya kanatlı dokularından ticari rendering veya ekstraksiyon metodlarıyla elde edilen yağlardır. Bu ürün yağ asitlerinin gliserid esterlerini içerir, ilave yağ asitleri veya yağlardan elde edilen başka materyali içermez. Total yağ asitlerinin en az %90, sabunlaşmayan madde oranının en fazla %2.5 ve çözünmez tortu oranının %1’i geçmemesinin garanti edilmesi gerekir. Maksimum serbest yağ asitleri ve nem oranlarının da garanti edilmesi gerekir. Şayet ürün, “sığır”, “domuz”, “kanatlı” gibi kendi türüne özgü ise bu isimleri taşımalıdır. Şayet antioksidan içermiyorsa adıyla beraber “koruyucu olarak kullanılmıştır” ibaresi kullanılmalıdır (Öneri 1989).
IFN 4-00-409 Animal poultry fat
257
Hidrolize Kanatlı Yağı: Yemeklik yağ veya sabun imalatında kullanılan işlemler sonucunda elde edilen yağdır. Öncelikle yağ asitlerinden oluşmalı ve bu oranın %85’ten aşağı, sabunlaşmayan madde içeriğinin %6’dan fazla ve çözünmez tortu oranının da %1’den fazla olmadığının garanti edilmesi gerekir. Maksimum nem değerinin de garanti edilmesi gerekir. Yağın kaynağı “hidrolize hayvansal yağ”, “hidrolize bitkisel yağ” veya “hidrolize hayvansal ve bitkisel yağ” gibi örneklerde olduğu gibi ürünün isminde belirtilmelidir. Şayet antioksidan kullanılmamışsa adına ilaveten”... koruyucu olarak kullanılmıştır” ibaresi kullanılmalıdır (Öneri 1989).
IFN 4-00-376 Animal fat hydrolyzed, IFN 4-05-076 Vegetable oil hydrolyzed
258
Yemeklik Yağ Ürünü: Herhangi bir hayvansal, bitkisel yağ veya hidrolize yağ veya esteri tanımına uymayan yağlardır. Minimum total yağ asitleri, maksimum sabunlaşmayan madde, maksimum çözünmez tortu, maksimum serbest yağ asitleri ve nem değerlerini içeren garanti belgesi ile satılabilen ürünlerdir. Şayet antioksidan kullanılmamışsa adına ilaveten”... koruyucu olarak kullanılmıştır” ibaresi kullanılmalıdır (Öneri 1989).
IFN 4-00-414 Animal vegetable fat product
258
[1] 2002 Resmi Yayım, Association of American Food Control Officials. Inc. AAFCO, Oxford IN 47971  www.AAFCO.org